L’alumnat de 3r d’ESO fa la valoració de l’experiència del Treball per Projectes.

 El Projecte és una metodologia de treball que fa possible que l’alumnat aprengui a ser autònom, s’organitzi, aprengui a treballar en equip i sigui capaç d’explicar tot allò que ha recercat quin objectiu perseguia i quins aprenentatges n’ha tret. Aquest Treball Cooperatiu vincula a l’alumnat amb la realitat més propera fent el treball estigui contextualitzat i permet que els nois i les noies siguin els actors del seu aprenentatge.  Al mes de juny d’aquest any, l’alumnat de 3r ESO farà una estada a Cotlliure i Perpinyà. per això aquest primer projecte ha buscat aquesta sortida com a fil conductor per tal que l’alumnat recerqui coses del país que visitaran.Concretament el projecte de FRANÇA ha consistit en descobrir i conèixer els diferents elements culturals (art, gastronomia, còmic, cinema, moda, musica), històrics, geogràfics i esportius de França.

Per això en primer lloc ha calgut que l’alumnat s’organitzi per grups i acordessin quin dels temes els interessaven més i quins continguts volien aprendre en relació al tema escollit.  Desprès van hagut de buscar la  informació, analitzar-la i sintetitzar-la per poder assolir els objectius plantejats a l’inici del projecte.

Per finalitzar, cada grup ha elaborat un producte final on demostren i fan públic tot allò que han après. En aquest cas, el producte final ha sigut una exposició en diferents espais de l’institut on cada grup ha explicant el que han treballat als visitants, en aquesta ocasió l’alumnat de 2n d’ESO dins la matèria de Geografia.

Per tal de treure’n el màxim aprenentatge, al final de cada projecte l’alumnat en fa una valoració, llegiu que ens diuen de l’experiència de treball dues alumnes de 3r d’ESO:

“He après molt i he pogut respondre a les qüestions proposades inicialment. A part he après altres coses que no m’havia plantejat . En el treball en grup ens vam entendre bé en general, però a vegades les idees no coincidien. Al final ens vàrem saber posar d’acord. Com ha aspectes negatiu es que ens vam distreure bastant i que quasi no vàrem tenir temps d’acabar el projecte. Ha estat molt interessant realitzar el projecte.”
“Em va agradar molt el tema proposat. He après l’historia dels  personatges més rellevants de França. El més difícil ha estat treballar en grup i trobar alguna informació.   L’exposició pública ha sortit molt bé i n’estem satisfets.”
Jordi Albiol, coordinador de Projectes.

You may also like...