Cristina Bedmar Batalla i Albert García Gutierrez, obtenen la Distinció de les Proves d’Accés a la Universitat.

You may also like...