DATES DE RECOLLIDA DELS LLIBRES SETEMBRE

Coincidint amb la venda de llibre reutilitzat del setembre, podreu recollir els llibres de text nous en horari de tardes de 4.30 a  7.30 els dies:

  • El dimarts 12 de setembre: 4ESO i 1rBAT
  • El dimecres 13 de setembre: 1rESO i 2nBAT
  • El dijous 14 de setembre: 2nESO i 3rESO
  • El dimarts 19 de setembre de 4.30 a 6.30 s’atendran les incidències

DOCUMENTS DE RESERVA DE LLIBRES DE TEXT CURS 2017-2018 (ALUMNES NOUS)

1BTX_CIENTIFIC_RESERVA LLIBRES_2017-18_ALUMNES NOUS 1BTX_HUMANISTIC_RESERVA LLIBRES_2017-18_ALUMNES NOUS 1BTX_SOCIAL_RESERVA LLIBRES_2017-18_ALUMNES NOUS 1BTX_TECNOLOGIC_RESERVA LLIBRES_2017-18_ALUMNES NOUS 2BTX_CIENTIFIC_RESERVA LLIBRES_2017-18_ALUMNES NOUS 2BTX_HUMANISTIC_RESERVA LLIBRES_2017-18_ALUMNES NOUS 2BTX_SOCIAL_RESERVA LLIBRES_2017-18_ALUMNES NOUS 2BTX_TECNOLOGIC_RESERVA LLIBRES_2017-18_ALUMNES NOUS

DOCUMENTS DE RESERVA DE LLIBRE DE TEXT NOU CURS 2017/2018

 

1ESO_RESERVA LLIBRES_2017-18

2ESO_RESERVA LLIBRES_2017-18

3ESO_RESERVA LLIBRES_2017-18

4ESO_RESERVA LLIBRES_2017-18

4ESO_C__RESERVA LLIBRES_2017-18

1BTX_TECNOLOGIC_RESERVA LLIBRES_2017-18

1BTX_SOCIAL_RESERVA LLIBRES_2017-18

1BTX_HUMANISTIC_RESERVA LLIBRES_2017-18

1BTX_CIENTIFIC_RESERVA LLIBRES_2017-18

2BTX_TECNOLOGIC_RESERVA LLIBRES_2017-18

2BTX_SOCIAL_RESERVA LLIBRES_2017-18

2BTX_CIENTIFIC_RESERVA LLIBRES_2017-18

2BTX_HUMANISTIC_RESERVA LLIBRES_2017-18

VENDA LLIBRE DE TEXT NOU CURS 2017/2018

Benvolgudes famílies,

Us volem informar del procediment de la venda del llibre nou per al curs 2017/18, del qual com ja sabeu s’encarrega l’AMPA.

La setmana vinent es repartirà el document de reserva a tots els alumnes. Fixeu-vos que us informem de la xerrada que hi haurà el dia 8 de maig per resoldre qualsevol dubte que tingueu.
El pagament es dividirà en dues quotes igual que el curs passat:
– El primer pagament correspondrà a la reserva del lot dels llibres que no es reutilitzen i s’haurà de fer abans del 20 de juny. Aquest pagament també inclourà el lloguer de l’armariet, l’embolcall per als entrepans, el dossier de matemàtiques (obligatori per als alumnes de 1r, 2n. i 3r ESO) i l’agenda escolar (obligatòria pels alumnes d’ESO). ÉS IMPORTANT QUE TINGUEU EN COMPTE QUE ÉS IMPRESCINDIBLE HAVER FET LA RESERVA PER TAL DE PODER DEMANAR EL LOT DE LLIBRES.

– El segon pagament correspondrà a la comanda i s’haurà d’ingressar abans del 25 d’agost.

El pagament es farà a través del BBVA, d’aquesta manera podrem evitar el pagament de despeses d’ingrés. L’ingrés es farà directament a Darmex que és l’empresa distribuïdora dels llibres.
La venda i recollida dels llibres, tant nous com reutilitzats, es farà com cada any al mes de setembre a l’Institut.
Al mes de juliol disposareu de tota la informació de venda de llibre nou a la pestanya de l’AMPA del web de l’Institut, on us la podreu descarregar: http://insmonturiol.cat/ampa/
Per part de l’Institut, rebreu la informació corresponent a la venda del llibre reutilitzat.

Per qualsevol dubte ens podeu enviar un correu a l’AMPA o podeu assistir a les xerrades que és faran, la primera d’elles el dia 8 de maig i la segona encara està per definir la data.

 

Junta AMPA
Abril 2017

Què i qui és l’AMPA del nostre institut

Associació de Mares i Pares d´Alumnes de l´Institut Narcís Monturiol

Benvolgudes famílies,

Amb aquest escrit us volem informar de què i qui és l’AMPA d’aquest institut i què fem.

L’AMPA és la forma més eficaç que tenim els pares i mares d’organitzar-nos dins del nostre centre escolar, establint una plataforma oberta a la participació i reivindicació de tots els aspectes referents a l’educació, per tal d’aconseguir, juntament amb els professors, la millor formació dels nostres fills i filles, basada en els principis propis d’una societat democràtica.

Defensem l’ensenyament públic com a eina vàlida per al compliment del dret a l’educació que garanteix la gestió i participació democràtica i que actua com a veritable motor de la qualitat educativa. Reivindiquem a través de la nostra federació (FAPAC) i juntament als altres sectors de l’àmbit educatiu (MUCE) un sistema públic d’educació que sigui motor de transformació social.

L’Associació la componen tots els pares, mares i tutors d’alumnes que opten voluntàriament a formar-ne part, i formalitzen la seva inscripció pagant la quota d’ingrés en el moment d’efectuar la matriculació cada curs.

El curs 2013-14 la quota serà de 22 euros per família i curs. L’AMPA és una entitat sense ànim de lucre i destina els seus ingressos a organitzar activitats i donar serveis per als seus socis i per als alumnes de l’IES Narcís Monturiol.

Serveis i activitats que organitza l’AMPA de l’IES Narcís Monturiol

Biblioteca – servei de préstec: La biblioteca de l’IES és un espai obert a tothom en el qual s’ofereix un servei de préstec de llibres, subvencionat per l’AMPA. És un espai on els alumnes poden estudiar, fer treballs o simplement llegir, en un ambient propici.

Lloguer de taquilles: L’AMPA té a disposició dels alumnes taquilles, que es lloguen a l’inici de cada curs, en les quals poden desar els seus llibres i la resta de les seves pertinences, evitant així que els alumnes hagin d’anar carregats cada dia de casa al centre amb tot el material escolar.

Distribució de llibres de text: Sense deixar de reivindicar la gratuïtat total i efectiva de l’ensenyament obligatori i mentre això no sigui una realitat, l’AMPA treballa per reduir tot el que es pugui aquesta càrrega econòmica per a les famílies. D’una banda col·laborem amb el centre (Comissió d’Escoles Verdes) en l’organització del projecte de reutilització de llibres de text a través de la compra-venda de llibres usats. Per l’altra banda, gestionem la compra de llibres nous de manera col·lectiva aconseguint preus amb descomptes molt interessants per als nostres socis, que es venen al mateix centre al començament de curs.

Assegurança escolar de 1r i 2n d’ESO: Des de l’aplicació de la reforma educativa (LOGSE) els dos primers cursos de l’ESO van quedar fora de la cobertura que té contractada la Generalitat per l’ensenyament secundari (antic BUP). Des del curs 2003-2004 l’AMPA té contractada una pòlissa d’accidents escolars per aquests dos cursos.

Premi Literari de Sant Jordi: Des de fa 31 anys, l’AMPA, en col·laboració amb el departament de Llengua i Literatura Catalana de l’IES, organitza cada curs els Premis Literaris Sant Jordi de prosa i poesia en català, de reconegut prestigi, en el qual participen alumnes de diferents centres educatius de primària i secundària del nostre entorn.

Activitats extraescolars: Segons la demanda dels alumnes, organitzem activitats al centre fora de l’horari lectiu. El curs 2012-13 s’han realitzar tallers de teatre, de guitarra, de dansa, i de bàsquet. En aquests moments ja estem preparant les activitats de cara al propoer curs.
Gràcies a un acord de col·laboració amb l’entitat Magma, també s’està realitzant una altra activitat anomenada El Club de Joves Investigadors, que fa tutoria d’aquells alumnes del primer cicle d’ESO que volen presentar els seus treballs de recerca a l’Expo-recerca Jove que cada any organitza Magma

Festa final de curs: des de fa dos anys, l’AMPA organitza una festa al mes de juny on es fa una mostra del que s’ha fet durant el curs a les diferents activitats extraescolars i que està oberta a familiars i amics. També hi actua la Monturiol’s Band a la qual l’AMPA dóna recolzament.

Ajudes a famílies sense recursos: Com hem dit abans, encara estem lluny de l’ensenyament totalment gratuït. Hi ha activitats complementàries necessàries per a la formació dels alumnes (sortides, viatges, visites, etc. I també els mateixos llibres de text) que tot i estar dintre del projecte educatiu de centre, l’administració no n’assumeix el finançament i som les famílies les que ens hem de fer càrrec. Per a algunes famílies pot suposar una despesa massa gran. L’AMPA, amb l’assessorament dels professors del centre, busquem la manera de que tots els alumnes tinguin accés a totes les activitats que necessiten sense que la qüestió econòmica en sigui un obstacle.

Consell Escolar: L’AMPA designa un dels seus membres a formar part del Consell Escolar del centre i, per tant, a intervenir en l’òrgan de decisió i gestió d’aquesta comunitat educativa.

FAPAC i Coordinadora d’AMPAs: Estem federats amb moltes altres AMPAs de Catalunya a través de la FAPAC de la qual rebem assessorament.

Totes aquestes activitats i serveis s’aproven cada curs a l’Assemblea General, que es reuneix al començament de curs, i és l’òrgan sobirà de l’associació. Està formada, amb igualtat de drets, per tots els socis i sòcies que hi assisteixen.
La Junta Directiva és l’òrgan de gestió, de representació, i d’administració de l’Associació i la componen pares i mares elegits en l’Assemblea General. La junta es reuneix un cop al mes a l’institut. Estem en contacte amb les famílies a través de circulars internes que es reparteixen als alumnes, de correu postal i de correu electrònic.

LA JUNTA DE L’AMPA
Juny de 2013